• Meer over Natuur2000.

  Natuur2000 organiseert  elk jaar een aantal natuurstudie- en werkkampen in binnen- en buitenland. Hier kan je onder bekwame leiding de mooiste stukjes natuur ontdekken of je steentje bijdragen tot natuurbehoud.

  Ook worden geregeld excursies en weekends ingericht, zijn er dia- en filmvoorstellingen, voordrachten en studieavonden om van jou een doorgewinterde natuurkenner te maken.

  Jaarlijks voert Natuur2000 een aantal milieubeschermingscampagnes rond actuele thema’s.

  We geven ook een nieuwsbrief uit waarin je actuele natuur- en milieu info vindt, naast de komende activiteiten, boekbesprekingen, bondsberichten enz.

  Heb je informatie nodig over één of ander aspect van ons leefmilieu (voor je schoolwerk, voordracht, scriptie,…) of lees je graag goeie natuurboeken, dan is het Milieu-Infocentrum (MIC) er voor jou. Dit herbergt een groene bibliotheek, een kranteknipselverzameling, een collectie natuur- en milieutijdschriften, video’s, films en diareeksen.

  Natuur 2000 heeft ook een oud fort in Oelegem (Antwerpen) in beheer dat inmiddels is uitgegroeid tot één van de belangrijkste vleermuisreservaten van Vlaanderen.

  Over onze grenzen onderhoudt Natuur2000 goede relaties met andere landelijke en internationale organisaties, zodat we je o.a. de weg kunnen wijzen naar buitenlandse kampen en kongressen.

  Tenslotte hebben wij nog een Groene Winkel. Hier kan je voordelig boeken en brochures kopen over allerhande natuur- en milieu onderwerpen.

 

Vragen naar e-mail

Op ons Natuur 2000-secretariaat hebben wij bijlange nog niet alle e-mailadressen van onze gewone leden, kiemleden, oud-leden, leden van de Werkgroep MICJ, leden van de Werkgroep Fort Oelegem etc.

Dat is jammer, omdat er aan gedacht wordt onze publicaties Beenbreek en Uiltje geleidelijk via de website en via e-mail bij de lezers te krijgen. De kosten van druk en verzending rijzen de laatste jaren nl. de pan uit en wij willen de lidgelden ook niet astronomisch verhogen, het leven wordt al duur genoeg.

Vandaar dus langs deze weg nog eens een oproepje : mail even jouw e-mailadres naar info@natuur2000.be en wij zorgen ervoor dat je zo beter op de hoogte blijft van alles wat er binnen Natuur 2000, MICJ en Fort Oelegem gebeurt.

Actueel

Bijna elk nieuw lid vraagt daar naar. Een goede vogelverrekijker aanschaffen is een serieuze zaak. Eerst moet je uitmaken welk formaat je wil, een goed gemiddelde zijn bv. de 10 x 50 verrekijkers (10 x vergrotend, diameter uiteinde kijkbuis 50mm). En dan het merk.

Een verrekijker koop je niet voor even, je denkt best ook aan de ‘service’ na verkoop. Veel vogelaars hier te lande trekken dan voor hun kijkerskwesties ook naar een betrouwbare en ervaren optieken. De meest populaire is zeker collega-vogelaar De Putter in Sint-Andries-Brugge (Pieter de Conincklaan 108, 8200 Sint-Andries-Brugge). Op zijn website www.deputter.com geeft hij een overzicht van wat hij zoal verkoopt. Hij laat ook verrekijkers in eigen beheer maken, zijn huismerk heet Kite. Niet super goedkoop, een Kite Petrel kost bv. rond de €400, maar als er wat mis gaat (laten vallen bv.) wordt die voor een redelijke prijs afdoend gerepareerd. Hij verkoopt overigens ook goede tweedehandse kijkers. Als je specifieke vragen hebt of een prijslijst wil kan je hem mailen via son@deputter.com.

Cadeautip

Het Davidsfonds publiceerde onlangs een solied grootformaatboek (29cm x 25.5cm) in drie talen (Nederlands, Frans, Engels) over 40 belangrijke natuurgebieden in dit land. Elke locatie krijgt uiteraard een bespreking, achterin staan ook doe-tips voor bezoekers van de streek.

De (pracht)foto’s zijn van ons oud-lid en bekend natuurfotograaf Marc Slootmaekers. Aan bod komen gevestigde waarden zoals de Kalmthoutse Heide, het Zwin, het Zoniënwoud, de Voerstreek en de Hoge Venen, maar evengoed bv. het Merkske bij Hoogstraten, de Wijngaardberg van Rotselaar en de Porfiergroeve van Quenast.

Natuurlijk ook Fort Oelegem en zijn vleermuizen ! Een leuk geschenk voor verjaarders, of een waardig souvenir voor buitenlandse bezoekers… Het boek kost normaal €32.5, voor leden van Natuur 2000 geldt een gereduceerde lanceerprijs van €25 : profiteer ervan, bel of mail het secretariaat info@natuur2000.be.

Vleermuizen van Europa

Tirion Natuur deed de vleermuis-geïnteresseerden in Nederland en Vlaanderen begin 2011 een groot plezier met de bewerkte vertaling van dit Europese standaardwerk over onze vleermuizen, van de hand van de beroemde Duitse topexperten Christian Dietz, Otto von Helversen en Dietmar Nill : 400 grote blz. over de 51 vleermuissoorten van Europa en Noordwest-Afrika, alle info (en meer dan dat) die een gedreven vleermuisfan nodig heeft. Een monument van een vleermuisboek, het kost normaal €60 : veel geld, maar echt value for money, even wat sparen waard zo je het niet cadeau kan krijgen…

Voor leden van Natuur 2000 geldt tijdelijk een gereduceerde introductieprijs van €50, exclusief verzendkosten – spreek dus best af om dit redelijk zware boek te komen ophalen : 0475/29 04 87 of info@natuur2000.be.


 

Werkgroep Fort Oelegem: De Werkgroep Fort Oelegem (°1984) is een vereniging van vrijwilligers die zich inzetten voor het beheer van natuur en cultuur in het domein Fort Oelegem en voor de natuureducatie. Enkele activiteiten : de Opendeurdag einde april, de Parkdag op het einde van mei, de Vleermuizen-infoavonden midden augustus en midden september, de Monumentendag in september, de werkdagen, de rondleiding van belangstellende bezoekers in de periode mei-september, de fortgidsencursus, assistentie bij de jaarlijkse vleermuizentellingen, enz. Wie interesse heeft om ook actief lid te worden (gratis) en mee te helpen als fortgids of in een andere functie kan altijd contact opnemen : Werkgroep Fort Oelegem, p/a Fort Oelegem, Goorstraat z/n, 2520 Oelegem-Ranst, tel. 0475/29.04.87, e-mail fortoelegem@hotmail.com.