Natuur


 • Basisnatuurboek (NJN) €9.25
 • Een heel knap boek dat verschillende aspekten de natuur toelicht aan de hand van knappe tekeningen, foto’s en teksten.

 • Basisnatuurboek (NJN) €9.25 
 • Een heel knap boek dat verschillende aspekten de natuur toelicht aan de hand van knappe tekeningen, foto’s en teksten.

 • Bomen in de kijker (KNNV) €5.00
 • Een zeer interessant boek over bomen.

 • Haaien (Standaard Uitgeverij) €5.00 
 • Jungle (Standaard Uitgeverij) €5.00 
 • Rotspoel (Standaard Uitgeverij) €3.22 
 • In dit boek worden allerlei dieren en planten uitvoerig besproken die je in rotspoelen kan vinden.

 • Weer (ooggetuigen) (Standaard Uitgeverij) €10.00 
 • Werkboek: holenbroeders (IVN) €3.10 
 • In dit werkboek vind je uitleg en een zoekkaart van allerlei vogels die in holen broeden en info over nestkasten.

 • Wilde planten natuurgids (Casterman) €9.30 
 • Deze gids geeft je uitleg en tekeningen van de meest algemene wilde planten e enkele aktiviteiten i.v.m. planten.

 • Zeedieren natuurgids (Casterman)  €9.30
 • Aan zee leven er allerlei organismen, van korstmossen tot zeehonden, die je in deze gids terugvindt.

 • Zoekkaart bodemdiertjes (Stichting Veldwerk) €0.87 
 • Met deze kleurenzoekkaart kan je zeer snel de meest algemene bodemdiertjes op naam brengen.

 • Zoekkaart hommels (Stichting Veldwerk) €0.87 
 • Deze zoekkaart in kleur helpt je om de verschillende soorten hommels die bij ons voorkomen op naam te brengen.

 • Zoekkaart paddestoelen en bodemdiertjes (Stichting Veldwerk) €0.50 
 • Hiermee kan je een aantal bodemdieren en de meest algemene paddestoelen determineren.

 • Zoekkaart wilde planten (Stichting Veldwerk) €0.50
 • Met deze zoekkaart kan je snel onze meest algemene plantensoorten determineren.

 • Zoekkaart bomen en struiken in blad (Stichting Veldwerk) €0.50 
 • Aan de hand van de bladeren kan je bomen en struiken in het bos en veld op naam brengen.

 • Zoekkaart diersporen (Stichting Veldwerk) €0.50 
 • Van welke insekten, vogels en zoogdieren zijn deze voetsporen, uitwerpselen en/of eetsporen?

 • Zoekkaart vissen (Natuur 2000) €0.50 
 • Op deze zoekkaart vind je de meest algemene zoetwatervissen uit onze beken terug.

 • Aan de water kant €6.00 
 • Waterbeesten €3.00
 • Zoekkaart planten in en om het water €0.75 
 • Zoekkaart strand – aanspoelsel €0.75
 • Wat was het avondeten €0.75 
 • Zoetwaterleven natuurgids (Casterman) €9.30 
 • Een zeer knap geïllustreerde gids voor allerlei planten en dieren die in of aan het water leven.

 • Zoogdieren natuurgids (Casterman) €9.30 
 • In deze gids krijg je een overzicht met knappe tekeningen van alle zoogdieren die je in West-Europa kan tegenkomen.

   

Milieu


 • Bodemwerkboek (IVN) €3.15
 • In dit boek vind je een hele boel informatie over het ontstaan, het gebruik en de bedreigingen van onze bodem.

 • De ozonlaag (Elmar) €5.50
 • Als meer wil te weten komen over “het gat” , zijn oorzaken en gevolgen, dan lees je best dit boek eens.

 • Giftig afval (Rivière,voorhoeve) €5.45 
 • Welke soorten afval zijn er en wat gebeurt ermee? Deze en andere vragen worden in dit boek beantwoord.

 • Het broeikaseffect (Elmar) €5.45 
 • Dit boek legt je alles uit over de oorzaken, gevolgen en wat jij kan verhelpen aan het broeikaseffekt.

 • Stervende zee (Rivière, voorhoeve) €5.00
 • De bedreigingen van dit gebied: overbevissing, lozingen, olierampen, plunderingen van koraalriffen.

 • Verdwijnende woongebieden (Rivière, voorhoeve) €5.45
 • In de wereld verdwijnen voortdurend allerlei leefgebieden van planten en dieren: oceanen, bossen, rivieren en meren.

 • Zure regen (Elmar) €5.45 
 • Dit boek maakt aan de hand van foto’s en tekeningen het ontstaan en de gevolgen van zure regen duidelijk.

 • Milieuverontreiniging €5.00
 • Zure neerslag €1.00
 • Energie crisis ? in kringloop leven €1.00 
 •