Allerlei


 • Inleiding tot de kennis van ongewervelde zoetwaterdieren en hun milieu (KNNV) €4.96
 • Met dit boekje in de hand kan je de meeste zoetwaterdieren op naam brengen en leer je meer over hun levenswijze.

 • andpissebedden (KNNV) €10.55
 • Nederlandse bloedzuigers (KNNV) €6.00
 • Samen met een determinatietabel krijg je uitleg over de levenswijze van deze niet eg geliefde dieren.

 • Nederlandse mariene mosdiertjes (KNNV) €2.47
 • Een determinatietabel voor deze kleine, kolonievormende zeediertjes met een reeks verduidelijkende tekeningen

   

  Mollusken


 • Nederlandse zoetwaterslakken (Jeugdbondsuitgeverij) €2.25
 • Een tabel voor bijna alle waterslakken van de Benelux, uit zowel beken, sloten als poelen en meren.

 • Land- en zoetwatermollusken van de Benelux (JNM) €5.58
 • Zeer goede tabellen en tekeningen om naakt-, land- en zoetwaterslakken snel op naam te brengen. 

 • Schelpen van de Nederlandse kust (KNNV) €8.50
 • In dit boek staan tekst en knappe tekeningen van de meeste schelpen die op onze kust aanspoelen.

 • Schelpentabel €2.50
 •  

  Insekten


 • De graafwespen van de Benelux (Jeugdbondsuitgeverij) €6.50
 • De plooivleugelwespen (Jeugdbondsuitgeverij) €2.50
 • Insektenbasisboek (KNNV) €4.75
 • Met deze tabellen geraak je al zeer ver met het op naam brengen van de meeste insekten uit onze streken.

 • Tirion Nieuwe Insectengids (Tirion Natuur) €23.50
 • Zweefvliegentabel (Jeugdbondsuitgeverij) €3.75
 • De hooiwagens van Nederland €4.00
 • De hommels van Nederland €3.00
 •  

  Kevers


 • Lieveheersbeestjestabel (Jeugdbondsuitgeverij) €1.24
 • Er bestaan verschillende soorten lieveheersbeestjes die je met deze tabel snel op naam kan brengen.

 • Lieveheersbeestjestabel in beeld (KNNV) €2.50
 •  

  Libellen


 • Libellentabel voor België (JNM) €3.22
 • Een zeer goede tabel voor de inheemse libellen met goede verduidelijkende tekeningen van de determinatiekenmerken.

 • Veldgids libellen (KNNV) €21.07
 •  

  Vliegen en muggen


 • Slakkendodende vliegen van Noordwest-Europa (KNNV) €11.16
 • Deze determinatietabel geeft in de begeleidende soortenbeschrijving ook de verspreiding in Noordwest-Europa weer. 

 • Snavelvliegen, roofvliegen en aanverwanten van Noordwest-Europa (KNNV) 7.81
 • In deze Wetenschappelijke mededeling krijg je determinatietabellen en uitleg over deze dieren.

 • De graafwespen van de Benelux €6.25
 • De plooivleugelwespen €3.00
 • De roofvliegen van Nederland €12.50
 • Tabel voor de grotere sluipwespen en horzels in Nederland €3.50
 • Zweefvliegentabel €3.50
 •  

  Vlinders


 • Dagvlinders in Vlaanderen (Stichting Leefmilieu) €31.25
 • Rupsentabel (Jeugdbondsuitgeverij) €8.92
 • Met deze tabel kan je de meeste vlinderrupsen determineren met uitzondering van die van de heel kleine nachtvlinders.

 • Veldgids dagvlinders (KNNV) €21.85
 •  

  Wantsen


 • De Nederlandse water- en oppervlaktewantsen (KNNV) €4.71[/list_item]

  Dit werk geeft vooraleerst de levenswijze van deze dieren en vervolgens een determinatietabel.

 • Water- en oppervlaktewantsen (Jeugdbondsuitgeverij) €5.33

  Met deze determinatietabel kan je praktisch alle water- en oppervlaktewantsen snel determineren.

   

  Varia


 • Haftelarventabel (Jeugdbondsuitgeverij) €5.00
 • Dit werk bevat tabellen en verspreidingskaartjes van alle eendagsvliegenlarven van de Benelux.

 • Luizen van zoogdieren in Nederland (KNNV) €4.34
 • Met deze tabel in de hand kan je met behulp van een goede vergroting deze kleien beestjes op naam brengen.

 • Landpissebedden €10.00
 • Nederlandse mariene en zoetwatersponzen €4.00
 •  

  Spinachtigen


 • Hooiwagens van Nederland (KNNV) €4.25 
 • De determinatietabel wordt aangevuld met informatie over de algemene bouw, levenswijze, … van hooiwagens.