Paddestoelen


 • De russula’s (WJA gewest Antwerpen) €0.50
 • Dit werkje geeft een uitgebreide uitleg over wat voor paddestoelen russula’s zijn en hoe ze leven.

 • Houtzwammentabel (Jeugdbondsuitgeverij) €6.07
 • Deze tabel behandelt allerlei zwammensoorten die op dood of levend hout kunnen voorkomen.

 • Paddestoelen (Rebo) €6.44
 • Deze gids behandelt veel van de paddestoelen uit onze streken met zeer goede tekeningen.

 • Paddestoelen en natuurbeheer (KNNV) €10.00
 •  

  Korstmossen


 • Standaardlijst van de Nederlandse korstmossen (KNNV) 188 €8.55
 • Lijst met de standaardplaatsen, oekologie en verspreiding van korstmossen in Nederland (ook handig voor België).

 • Veldgids korstmossen (KNNV) €15.37
 • Handige gids die a.h.v. foto’s een overzicht geeft van de verschillende soorten korstmossen uit onze streken.

   

  Varens en mossen


 • Atlas Nederlandse levermossen (KNNV) €10.00
 • Dit boek geeft zeer gedetailleerde afbeeldingen en een korte beschrijving van deze plantengroep.

 • Bentische Zoetwateralgen (KNNV) €20.00
 • Bosmossen (KNNV) €8.50
 • In deze tabel vind je de meeste algemene lever- en bladmossoorten terug die je in of langs het bos kan tegenkomen.

 • Nederlandse bladmossen (KNNV) €37.18
 • Nederlandse levermossen en hauwmossen (KNNV)  €30.00
 • Veldgids mossen (KNNV) €22.00
 •  

  Hogere planten


 • Beknopte handleiding voor vegetatiekundig onderzoek (KNNV) €5.25
 • Met dit boekje in de hand kan je zelf verschillende de plantengemeenschappen in bepaalde gebieden onderzoeken.

 • Beknopt overzicht van de Nederlandse plantengemeenschappen (KNNV) €6.00
 • In dit werk vind je lijsten van de verbonden die planten met mekaar aangaan onder bepaalde omstandigheden.

 • Elseviers Orchideeëngids (Elsevier Nederland B.V.) €11.12
 • Alle orchideeën van Europa, het Middellandse-zeegebied, Klein-Azië en Noord-Afrika.

 • Geïllustreerde flora (Agora BVBA) €32.86
 • Handleiding ten behoeve van vegetatiekartering (KNNV) €5.00
 • Hiermee kan je zelf de plantengemeenschappen van een gebied in kaart leren brengen.

 • Knoppentabel (Jeugdbondsuitgeverij) €4.50
 • De Nederlandse breedbladige fonteinkruiden (KNNV) €9.50
 • Nieuwe bloemengids (Tirion Natuur) €20.00
 • Veldgids Nederlandse flora (KNNV) €30.00
 • Waterplanten en waterkwaliteit (KNNV) €18.00
 • Over waterplanten als bio-indikatoren van waterkwaliteit. Geeft uitvoerige beschrijving van leefwijzen van waterplanten.

 • lantensociologische verbonden in Nederland €5.25
 •