• Afval (Beenbreek, Natuur 2000) €2.50
 • Biodiversiteit (KNNV) €27.50
 • Chernobyl, het jaar 10 (EPO) €10.00
 • Wat als het bij ons gebeurt? Dit boek geeft een overzicht van de ontwikkeling van de kernindustrie en de kernrampen.

 • De Antwerpse Linkerscheldeoever, beschermd en bedreigd (Natuur 2000) €2.50
 • Informatie in woord en beeld over natuurbeheer (Moussault) €3.71
 • Dit werk behandelt de bedreiging van de natuur op allerlei gebieden en oplossingen voor die problemen.

 • Kernenergie (Natuur 2000) €0.50
 • Deze MICJ-brochure geeft een overzicht van het hoe, waarom en de nadelen van kernenergie.

 • Kernenergie aktiekrant (VAKS) €1.25
 • Waarom willen elektriciteitsproducenten kerncentrales en waarom wij niet? De antwoorden vind je in deze aktiekrant.

 • Kringloop van het gif (Milieudefensie) €5.58
 • Dit boekje beschrijft de manier waarop de industrie haar gifstoffen ook “uitvoert” naar de derde wereld.

 • Kringloop: verwerking van huisvuil (Natuur 2000) €1.61
 • Een zeer knappe brochure over het ontstaan , de gevolgen en de verwerking van onze afvalbergen.

 • Luchtverontreiniging (Natuur 2000) €5.25
 • In deze brochure krijg je meer informatie over de oorzaken en de gevolgen van luchtverontreiniging in ons land.

 • Milieuvriendelijk op kamp (Natuur 2000) €1.00
 • Natuurbescherming in aktie (WWF) €12.39
 • Een zeer knap boek over allerlei beschermingsakties voor bedreigde natuurgebieden, planten en dieren in de wereld.

 • Wegbermen (Natuur 2000) €1.61
 • Wegbermen vormen een zeer belangrijke vluchtplaats voor talrijke planten- en diersoorten.

 • Zure regen (Natuur 2000) €0.75
 • Deze MICJ-brochure besteed uitgebreid aandacht aan alle nefaste gevolgen van de zure regen.

 • Noordzee vervuiling een ramp €2.00
 • De aarde is een broeikast €2.50
 • Ozon €2.50
 • Op onderzoek in de natuur €16.00
 •