Voor jongeren tussen 14 en 25 jaar
Natuurbeschermingswerkkamp in Fort van Oelegem om onderhoudswerkzaamheden te verrichten in en rond het fort: maaien, opruimwerk, onderhoud van het natuurleerpad, nazicht van de overwinteringplaatsen, onderhoud van een educatief moerasje, schilderwerk…¬†Daarvoor zoekt de vereniging ook hulp van vrijwilligers, die hier een ideale kans krijgen om metterdaad kennis te maken met natuur-en monumentenzorg. Buiten de werkmomenten kan er aan natuurstudie worden gedaan en bij geschikt weer wordt er ’s avonds met de batdetector ook op jagende vleermuizen gelet… Gelogeerd wordt in een opgeknapte vleugel van het straatfort.


 

Natuur 2000, p/a Fort Oelegem
Goorstraat z/n, 2520 Oelegem
tel: 0475/29 04 87
e-mail: info@natuur2000.be